14 juli 2011

När människorna kom...

av Sonja Hulth och Anna-Clara Tidholm


Människornas historia från istid till vikingatid. Om dom gamla gudarna och den nya kristendomen som många tyckte om.


Sommarboktips av Astrid 10 år.

Inga kommentarer: