14 juli 2011

Se där, en stad!

av Sonja Hulth och Jens Ahlbom

Människornas historia från 11hundratalet till 15hundratalet. Hur städerna växte och de nya moderna kungarna med sina lagar.

Sommarboktips av Astrid 10 år

Inga kommentarer: