05 juli 2012

Forntida folk

av Peter Bretschneider

Den har boken handlar om utvärdering av människor.I olika tids åldrar till exemplar,järnåldern bronsåldern etc.

Boken ingår i serien Fakta i närbild.


Ett Sommarboktips av Rayyan 9 år.

Inga kommentarer: