29 juni 2011

Tam och drakupproret

av Jo Salmson

Adelsfamiljerna blir så arga eftersom Tam och magister Taftar åkte på Skys rygg. Nu vill adelsfamiljerna ha tillbaka sina drakar. De påstår att drakarna är deras. De startar ett våldsamt krig mot kungen.

Del 5 i serien Drakriddaren.

Sommarboktips av Emil 7 år.

Inga kommentarer: