11 juli 2011

Spöket James och benbrotten

av Marita Lindquist

En dag när James och Phyllis skulle gå över en väg så sprang James över. Då skrek Phyllis AKTA! Åh nej James blev överkörd. Hur ska dom nu ta sig till. Om du vill veta vad som händer, läs då boken. Från 1 till 10 poäng får den en 3:a.

Sommarboktips av Tilda 9 år.

Inga kommentarer: