03 september 2012

Mulle Meck berättar om båtar

av: George Johansson och Jens Ahlbom

Mulle Meck berättar om olika sorters båtar och om att kompasser är viktiga för att hitta på havet och att en svensk uppfann den första bra propellern.

Ett sommarboktips av Vincent 8 år.

Inga kommentarer: